Schoorsteenproblemen

Schouwbrand, teer of geur

Iedereen heeft het wel al eens gehoord of zelf meegemaakt. Schouwbrand ontstaat door een teerlaag in de schouw.

De oorzaken hiervan zijn:

 • slecht stookgedrag: nat hout, afval van hout met ver of vernis, te weinig luchttoevoer
 • weinig of geen schoorsteenonderhoud
 • inbouwhaarden worden geplaatst zonder eerst het rookkanaal grondig na te zien
 • te grote diameter van het rookkanaal
 • schoorsteenkappen die de rookgassen afremmen

Bij het plaatsen van inbouwhaarden of hoogrendementskachels is het aan te raden om verouderde rookkanalen preventief te tuberen om zo een schouwbrand te vermijden.
Schoorsteenproblemen Schoorsteenproblemen


Condensatie

Wanneer overgeschakeld wordt van mazout naar gas of een hoogrendementsketel mazout word geplaatst, doet dit probleem zich vroeg of laat voor. Deze ketels hebben een lage rookgastemperatuur wat maakt dat deze condenseren in de schouw (temperatuur minder dan 100░C).

Bruine vlekken worden zichtbaar op de schouwmantel of witte aanslag op de schoorsteenkroon.

Tuberen met inox flexibel of vaste buis geeft voor dit probleem een definitieve oplossing.

CO Koolmonoxide

CO is een dodelijk gas die u niet kunt ruiken of proeven.

Toch zijn er een aantal zaken die mogelijk op CO kunnen duiden:

 • het beslaan van ramen in de kamer waar gestookt wordt
 • vettig worden van dubbel glas
 • last van branderige ogen
 • braakneigingen
 • hoofdpijn
 • bijna flauwvallen

Buiten het feit dat CV-installaties, gaskachels, badgeisers en schoorstenen in goede staat moeten zijn, dient u ook over voldoende verse luchttoevoer te beschikken. Bij slecht onderhouden schouwkanalen kan de brandweer, indien er koolmonoxide wordt gemeten, een stookverbod opleggen.

Slechte trek

Dit probleem heeft meestal te maken met een verkeerde uitmonding van het rookkanaal. Ook scheuren en barsten kunnen dit be´nvloeden om dat zo het rookkanaal niet meer rookgasdicht is.

Hoe vogelnesten in de schouw vermijden

Het plaatsen van vogelweringen kan dit probleem vermijden.